Volume 8 Número 3 Ano 2009
Autor:M. Herminio Iglesias Vázquez
O RECANTO DA MÚSICA
Autor: M. Herminio Iglesias Vázquez
Galego

CANTO DE NADAL

ALUMEAi
Aluméame, aluméame
estreliña da fartura.
Aluméame, aluméame
mentres que non sae a lúa.Fai clic para agrandar...

Fai clic para agrandar...


Esta cantiga tradicional, como case todas as deste tipo, ten varias músicas. É, polo tanto, un alalá moi coñecido en Galiza. Eu, seguindo a liña habitual, escribina de oído ampliándoa para guitarra coa intención de ampliar o repertorio de cantigas galegas para este instrumento. A partitura está na tonalidade de La maior, e no seu camiñar musical pasa pola tonalidade menor. Despois de tocala varias veces resúltame agradable e penso que é interesante. Espero que os que a interpreten teñan a ben contarme o que lle parece.

mhiseixalbo@gmail.com
Atópanos en facebook
Asociación cultural Agromadas
Rúa Abelardo Arce Nº25
32970 Seixalbo · Ourense

agromadass@gmail.com
alzia.net