Consello de Redacción "A Solaina"


Directora: María Elena González Iglesias                 Consello de Redacción:
Edita: Asociación Cultural Agromadas                        José Manuel Alvarez Pérez
Correo Electrónico: agromadas@seixalbo.com      Sergio Iván Amills Freire

Antonio Jesús Fernández Senra

Amelia González Iglesias

Manuel Herminio Iglesias Vázquez

María Novoa Gómez

María Jesús Pazo Pazo

Emilio A. Quintana Fontaiña

Marga Seara Pazo


ISSN:1887-0384


Atópanos en facebook
Asociación cultural Agromadas
Rúa Abelardo Arce Nº25
32970 Seixalbo · Ourense

agromadass@gmail.com
alzia.net