Personalidades que recibiron o premio Freire Carril
Autor:José Manuel Álvarez
Personalidades que recibiron o premio Freire Carril
Autor: José Manuel Álvarez
Galego

Personalidades que recibiron o premio Freire Carril

Personas e entidades que recibiron o premio Freire Carril dende a súa fundación.

Maximino Cid Ferro, 2009

Pablo Rodríguez “Oitabén”, 2010

Xosé Lois Gozález “Carrabouxo”, 2011

Carme Avendaño, 2012

Carlos Varela, 2013

Adolfo Zon, 2014

Amigos da Terra, 2015

José Antonio Rivera Pereira, 2016

Foro Enrique Peinador-José González,- 2017

Rvdo. Miguel González Grande.- 2018

Luz Fandiño. Poetisa. - 2019

Atópanos en facebook
Asociación cultural Agromadas
Rúa Abelardo Arce Nº25
32970 Seixalbo · Ourense

agromadass@gmail.com
alzia.net